87 hoppas på projektbidrag från KulturÖsterbotten

Ansökningsrundan för KulturÖsterbottens projektbidrag 2024 har nu avslutats. När ansökningstiden gick ut 31 januari hade totalt 87 ansökningar lämnats in. – I fjol var antalet 80.

Ansökningarna fördelar sig tämligen jämt mellan de tre prioriteringarna för projektbidrag:

  • Tillgänglighet till kultur: 35 ansökningar
  • Stöd för barn- och ungdomskultur: 26 ansökningar
  • Stimulans av en kreativ atmosfär: 26 ansökningar.

Det ansökta beloppet varierar vanligen mellan 500 och 5000 euro, men somliga sökande ansöker om betydligt större stödbelopp. Totalt ansöker man om 427.680 euro. KulturÖsterbotten förfogar år 2024 över ett projektbidragsanslag på sammanlagt 65.000 euro.

Projekten varierar stort också i omfattning. Det minsta projektet har en totalbudget på 500 euro, medan det största projektet har en budget på inemot 390.000 euro.

Projektbidragsansökningarna börjar härnäst att beredas vid KulturÖsterbotten. Beslut om vilka projekt som ska understödas – och till vilket belopp – fattas av kultursektionen i mars.

KulturÖsterbotten beviljar varje år projektbidrag för regionala utvecklingsprojekt inom kulturen. Läs mera på vår hemsida: www.kulturosterbotten.fi/projektbidrag

Närmare information:
kulturchef Åsa Blomstedt, tfn ‭040 485 5273, e-post: asa.blomstedt(at)kulturosterbotten.fi

  • Träffar: 155
KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018