SÖFUK utlyser konstnärsuppdrag!

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) har beslutat uppvakta anställda som varit i samkommunens tjänst 20, 30 eller 40 år med ett konstverk. Konstverk upphandlas för tre års uppvaktningar (perioden 2020–2022) och består av en serie på ca 25 likvärdiga verk.

SÖFUK utlyser härmed konstupphandlingen som ett uppdrag för en bildkonstnär bosatt i Österbotten. Tiden för inlämnande av förslag till konstverk är 6.5–31.8.2019.


REGLER:

 1. Uppdraget är öppet för konstnärer bosatta i Österbotten.
 2. Tiden för inlämnande av förslag till konstverk är 6.5–31.8.2019.
 3. Konstverket bör kunna framställas i en upplaga på ca 25 likvärdiga exemplar. Exakt antal meddelas den valda konstnären senare.
 4. Verken framställs i valfri teknik som gör det möjligt för konstnären att skapa en serie likvärdiga verk.
 5. Motivet är valfritt, konstverkets storlek ska vara anpassat för hemmiljö.
 6. Konstnärerna lämnar senast 31.8.2019 in högst tre (3) förslag till konstverk. Förslagen levereras till KulturÖsterbotten på Kungsgårdsvägen 46 A i Vasa. Konstverken bör vara färdigställda som inför en utställning för att underlätta hanteringen.
 7. Konstverken bedöms anonyma.
 8. Valet av konstnär förrättas hösten 2019 av kultursektionen vid SÖFUK, som vid behov kan begära utlåtande av en eller flera experter. Kultursektionen förbehåller sig rätten att inte välja något av de inkomna förslagen. När valet är gjort, ska förslagen till konstverk hämtas tillbaka av konstnärerna.
 9. Arvodet bestäms enligt upplagan, baserat på 180 euro per konstverk, inklusive eventuell inramning om verket är sådant att inramning behövs.
 10. Den valda konstnären bekostar tillverkningen och transporten av de leveransklara konstverken till KulturÖsterbotten i Vasa. Konstverken ska levereras senast i april 2020.
 11. Konstnären kan inte senare använda det valda konstverket för ytterligare framställning, utan SÖFUK köper in hela serien.
 12. Upphovsrätten till verket stannar hos konstnären. Utdelning av konstverken sker vid samkommunstämman i maj 2020, 2021 och 2022.


Närmare uppgifter:

 • kulturchef Ann-Maj Björkell-Holm, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 044 750 3150
 • personalchef Yvonne Holmlund, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 050 505 5711
 • Träffar: 1530
KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Registerbeskrivningar

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018