Brösttoner, levande litteratur i Österbotten

Litteratursatsningen Brösttoner bidrar till att på olika sätt göra den svenskösterbottniska litteraturen levande och synlig:

 • LitteraTur och Retur: digitala litteraturevenemang

 • Stöd för ordkonsten i Österbotten:
  ordkonstlärarutbildning (våren 2021)

 • Digitala bokcirklar på webben

 • författardatabasen Brösttoner

 • andra evenemang kring böcker, litteratur och läsande

Aktiviteter inom Brösttoner

Litteratursatsningen Brösttoner bjöd år 2021 på bl.a. följande:

 • LitteraTur och Retur
  LitteraTur och Retur ordnades i november 2021 i brett samarbete mellan Österbotten och Västerbotten, i samband med Svenska veckan (vecka 44).

 • Ordkonst
  KulturÖsterbotten arbetar vidare med ordkonsten, främst genom att informera om konstformen, genom att utbilda och fortbilda ordkonstlärare och genom att ordna stödverksamhet av olika slag.

 • Digitala bokcirklar
  KulturÖsterbotten sprider modeller för digitala bokcirklar på nätet.Anslut dig till Fejsbokcirkeln!

 • Författardatabasen Brösttoner
  Författardatabasen Brösttoner uppdateras kontinuerligt med ny utgivning och också med nya författarnamn från Österbotten.

 • KulturÖsterbotten samverkar med litteraturfestivalen Vaasa LittFest Vasa

 • Projektet Läsambassadören
  KulturÖsterbotten medverkar i styrgruppen för projektet Läsambassadören med Sydkustens landskapsförbund som huvudman.

 • Annan verksamhet kring läsande och skrivande.

LitteraTur och ReTur, hösten 2021

LitteraTur och Retur ordnades i november 2021 som en serie evenemang under Svenska veckan (vecka 44) i brett samarbete mellan aktörer i Österbotten och Västerbotten. En del av evenemangen strömmades.

I LitteraTur och Retur-satsningarna deltog förutom KulturÖsterbotten även Förlaget, Schildts & Söderströms, Akademiska bokhandeln Gros, Vasa stadsbibliotek, Läsambassadörerna, Svenska Folkskolans Vänner och Svenska Österbottens litteraturförening. I Västerbotten deltog på motsvarande sätt ett stort antal aktörer.

Följ med LitteraTur och Retur på Facebook: www.facebook.com/litteraturochretur!

Ordkonstlärarutbildning (våren 2021)

Centret för livslångt lärande (CLL), Sydkustens landskapsförbund och KulturÖsterbotten ordnade våren 2021 en omfattande ordkonstlärarutbildning i fyra moduler. Utbildningen gav deltagarna en mångsidig inblick i ordkonstens värld.

Ordkonstlärarutbildningen ordnades med stöd av Utbildningsstyrelsen, Svenska Kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Digitala bokcirklar på webben

KulturÖsterbotten sprider modeller för digitala bokcirklar på nätet. Om du vill pröva på, kan du ansluta dig till bokcirkeln Fejsbokcirkeln på Facebook

Författardatabasen Brösttoner

Författardatabasen Brösttoner består av en nutidsdel och en historisk del. I nutidsdelen hittar du drygt 90 svenskösterbottniska författare med presentationer och förteckning över utgivning. I den historiska delen finns på motsvarande sätt inemot 140 svenskösterbottniska författare.

Författardatabasen Brösttoner uppdateras kontinuerligt med ny utgivning och andra aktualiteter.

Titta in – och hitta "din" författare!

Projektet Brösttoner...

pågår vid KulturÖsterbotten sedan år 2005. Projektet bistås av en referensgrupp, som består av

 • redaktör Maria Sandin
 • litteraturssakkunnig Birgitta Snickars-von Wright
 • universitetslärare Anders Westerlund (Åbo Akademi i Vasa)
 • specialbibliotekarie Kristina Grönberg (Vasa stadsbibliotek)
 • författare Metha Skog
 • kulturchef Åsa Blomstedt (KulturÖsterbotten).

Som projektarbetare fungerar informationssekreterare Carola Harmaakivi vid KulturÖsterbotten.

Projektet har under årens lopp finansierats, förutom av KulturÖsterbotten, också av bl.a. Statens litteraturkommission, Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Svensk-Österbottniska samfundet, Aktiastiftelsen i Vasa, Oskar Öflunds stiftelse samt Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse.

KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Registerbeskrivningar
Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018