Kulör – Kulturarv som levande österbottnisk resurs

Projektet Kulör – Kulturarv som levande österbottnisk resurs, avslutades i april 2020. Projektet lyfte fram immateriellt kulturarv och levande traditioner som tillgångar för oss här och nu. Immateriellt kulturarv brukar ofta beskrivas som en särpräglad krydda, som det som ger lokalfärg till olika regioner. Det tog vi fasta på, vilket också förkortningen av projektets namn, Kulör, anspelar på.

Immateriellt kulturarv innebär sådant som österbottningar här och nu kan, gör och vet – och som man tycker är betydelsefullt nog att man vill att det ska finnas kvar också i framtiden. Exempel är att baka rågbröd, lägga abborrnät och bränna påskbrasa. Alla bär vi med oss levande traditioner som ger livet guldkant. Att se kulturuttrycken som resurser innebär dels att vi uppskattar dem och vill att andra (yngre) människor ska få ta del av dem, men det kan också betyda att vi använder dem som inslag i evenemang och inom besöksnäringen.

De kulturuttryck som vi att arbetar med inom projektet är muntlig tradition (bl.a. berättarkonst och dialekter), sociala sedvänjor (t.ex. ritualer och festligheter, umgängesformer samt lekar och spel), framföranden och uppträdanden (så som musik och dans, samt roller och teater), traditionell kunskap om naturen (bl.a. jakt och fiske, användning av naturresurser och att förstå vädret) samt hantverkskunnande – inklusive matlagning.

Gratis projektmaterial från materialbanken:


Evenemang inom Kulör

27.1.2018 Kulör deltar i Slöjdfestivalen, hantverkskryssning mellan Vasa och Umeå.

22.3.2018 Påskverkstad på Brages friluftsmuseum. Workshoppar i memmakokning och memma som råvara, berättelser om påsktraditioner.

7.4.2018 Kulör deltar i Kvarken Folk, folkmusikkryssning mellan Vasa och Umeå 

18.4.2018 Inspirationsdag för ledare av stickcaféer

16.5.2018 Workshop för kommunernas kulturansvariga

7.7.2018 Workshopar på Stundars hantverksfest

4.8.2018 Workshopar på Stundars hantverksfest

9.8.2018 Broderigraffiti i samarbete med Loftet, Konstens natt, Vasa

10.8.2018 Workshop på Söfuks Kick In-dag

27.9.2018 Projektet presenteras på Mittnordiska kulturdagarna i Östersund, Sverige

25.10.2018 Kulör deltar i Folkmusikdagarnas information för lärarstuderande

Okt 18 - febr 19: Workshopar om purpuri i skolorna i Kronoby

19.12.2018 Kulör deltar i Stundars julvandring

16.6.2019: Kottdjursworkshop på Barnens dag, Gamla Vasa museum

29-30.6.2019 Workshopar vid dansfesten i Jakobstad 

3.8.2019 Workshopar, folkdräktspicknick vid spelmansstämman i Tjöck 

5.9.2019 Föredrag på "Skärgårdstraditioner", Sagalund

24.9.2019 Föredrag för projektgruppen "Arctic Wood"

Oktober 2019: Pyssla, minns och berätta - workshopar vid Armas-festivalen, Vasa och Korsholm

18.10.2019: Föredrag på konferensen "Levende tradisjon! Immateriell kultur i frivilligheten", Oslo

 1.11.2019 Föredrag på samnordiska konferensen "Living Heritage in the Nordic Countries", Hanaholmen

Att trygga levande traditioner

Att se levande traditioner och immateriellt kulturarv som resurser betyder i första hand att vi blir medvetna om vad som är betydelsefullt för oss. Det räcker att du (och några andra) tycker att detta är betydelsefullt och borde finnas kvar! Traditioner behöver inte vara unika eller väldigt ålderdomliga för att vi ska känna varmt för dem. Då människor flyttar tar de vanligtvis med sig traditioner. För immateriella kulturarv gäller att det som folk kan, gör och vet här och nu räknas som levande traditioner. Det är ingen skillnad när och hur de kom hit eller om man på andra håll i världen gör på samma sätt.

Sedan får man fundera traditioners livskraft – är detta något som nya människor självklart tar del av, eller behöver man stöda traditionen för att den ska finnas kvar i framtiden? Om man vill stöda levande traditioner finns många olika sätt att arbeta. Det kan bland annat handla om dokumentation, kursverksamhet och synlighet för skickliga utövare.

Tumregeln är dock att erfarenheter och praktisk kunskap är nyckeln till levande traditioner – att man har lärt sig av någon annan. Det innebär att ett av de mest självklara sätten att föra levande traditioner vidare är att se till att barnen är med – och att de får pröva på själva så att de får erfarenheter av hur man gör i praktiken.

Är detta något för dig?

Är du eller din förening intresserad av att jobba med levande traditioner och immateriellt kulturarv? Projekt Kulör har nu avslutats, men vi planerar en fortsättning på projeketet.

Om du söker inspiration för att arbeta med tryggande rekommenerar vi ett besök i KulturÖsterbottens materialbank. Direktlänkar finns uppe till höger. Det material som har tagits fram inom projekt Kulör får fritt användas! 

Hör gärna av er till projektledare Johanna Björkholm om detta är ett område som ni vill arbeta med i framtiden! Det finns alla möjligheter att samarbeta under kommande projektsatsningar. Information finns på kontaktuppgifter eller e-posta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Du kan också följa projektarbetet genom våra uppdateringar på Facebook via KulturÖsterbottens flöde eller genom att söka på #KulturarvÖsterbotten

Intressanta länkar

Projekt Kulör har inspirerats av Unescos konvention för tryggande av immateriellt kulturarv från 2003. Här kan du läsa mera om Unescos arbete med konventionen på engelska. Konventionens text i svensk översättning finns här. 

I Finland förverkligas konventionen inom Undervisnings- och kulturministeriet i Museiverkets regi. Här finns Museiverkets sidor om immateriellt kulturarv. Som ett led i arbetet har man också upprättat en wiki-förteckning över levande traditioner i Finland, där alla kan lägga till information om traditionell kunskap som man tycker är betydelsefull. Wiki-förteckningen finns här. 

Finlands nationella förteckning över immateriellt kulturarv presenteras också som en del av wikiförteckningen. Du kan också ta del av ett infopaket om immateriellt kulturarv som Museiverket sammanställt främst med tanke på skolorna.

I våra grannländer jobbar man också för fullt med immateriellt kulturarv och levande traditioner. Här kan du läsa mera om arbetet i Sverige, Norge, Danmark och på Grönland. På nordisk nivå finns ett nätverk av aktörer som engagerar sig i arbetet med immateriellt kulturarv. De upprätthåller Nordic Safguarding Practices, där man kan läsa om erfarenheter av att trygga levande traditioner.

Information om Kulör

Projektets övergripande målsättning är att öka invånarnas medvetenhet om den resurs som traditionell kunskap och immateriella kulturarv utgör.

För att nå denna målsättning strävar projektet till att:

  • sprida information om levande traditioner och immateriellt kulturarv som resurs
  • öka synligheten för och användningen av traditionell kunskap vid evenemang och aktiviteter
  • utveckla och dokumentera metoder för överföring och upprätthållande av traditionell kunskap
  • etablera levande traditioner som verktyg för integration
  • visa på hur immateriellt kulturarv och traditionell kunskap kan användas i besöksnäringen
  • initiera nätverk kring upprätthållande av immateriellt kulturarv på regional och internationell nivå med framtida samarbeten i sikte

Snabbfakta

  • Leader-projektet Kulör genomförs av KulturÖsterbotten, en enhet inom samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.
  • Projektet genomfördes i de 14 tvåspråkiga österbottniska kommunerna under perioden mars 2017– april 2020.

  • Kulör lyfter fram immateriellt kulturarv och levande traditioner som en tillgång som kan användas i den samtida utvecklingen i regionen. Immateriellt kulturarv innebär sånt som österbottningar här och nu kan, gör och vet – och som de vill ska finnas kvar också i framtiden.
  • Projektet finansieras genom Aktion Österbotten med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbruksutveckling samt genom Svenska kulturfonden och Svensk-Österbottniska samfundet.
KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018