Digital delaktighet – Tillgängliggörande av kultur med hjälp av digitala lösningar

Projektet Digital delaktighet vill utveckla de digitala kulturella tjänsterna i Österbotten med särskild betoning på landsbygdsbefolkningen samt underrepresenterade grupper, så som seniorer, ungdomar och språkliga minoriteter. Digitalisering av kulturverksamhet är ett relativt nytt område, och inom projektet vill vi understöda de österbottniska kommunerna i utvecklingen av digitala kulturtjänster.

Inom projektet kommer vi att vidta följande åtgärder:

  • kartlägga och dokumentera de erfarenheter av digital kulturförmedling som hittills finns i Österbotten
  • öka kunskapen om tekniska lösningar för digital förmedling av kultur - att utreda upphovsrättsliga frågor, finansiärernas rätt att begränsa digital spridning av kultur och de ekonomiska konsekvenserna av detta
  • utreda modeller för kulturaktörernas ersättning för medverkan och uppträdanden i digitala kulturevenemang
  • testa metoder att med hjälp av digital teknik nå grupper som är underrepresenterade som deltagare i kulturverksamhet
  • skapa nätverk för att också efter projektets avslutande utbyta erfarenheter och stöda utveckling av digitala kulturtjänster

I projektet deltar sex pilotkommuner – Larsmo, Jakobstad, Pedersöre, Korsholm, Vasa och Korsnäs. I varje kommun kommer minst ett case att genomföras och resultaten kommer att spridas.

Projektet pågår 1.8.2018-31.12.2020 och finansieras med medel från Undervisnings- och kulturministeriet samt Svenska kulturfonden. 

Kontakt:

Vill du veta mer om projektet? Kontakta då projektplanerare Eva-Marie Backnäs, kontaktuppgifter här.


KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018