Fyrtio projekt får understöd av KulturÖsterbotten!

Fyrtio av årets sjuttiosex projektbidragssökande beviljas bidrag för sina projekt. Kultursektionen vid Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur beslöt på sitt möte 9 mars 2022 att bevilja projektbidrag ur årets anslag enligt följande:

14 § Prioriteringen "Tillgänglighet till kultur":

– Stiftelsen Juthbacka sr: Juthbacka festival, 1200 euro
– Dialog – ett dramapedagogiskt resurscenter: Sinnenas sagostig, 1200 euro
– Närpes konstklubb: Målarkavalkad 2022, 500 euro
– Kristinasällskapet r.f.: Byggnadsvårdsseminarium i Kristinestad, 500 euro
– Lappfjärds folkhögskola: Lafo folkmusikcenter – Folkpodden, 3000 euro
– Musikcafé After Eight r.f.: Summer ART 2022 / NaKu = Natur och kultur, 1000 euro
– Kultur för folk och fä r.f.: YinYoga & Live Music, 500 euro
– Musikfestspelen Korsholm r.f.: Musikfestspelen Korsholm 40 år 27.7–4.8.2022 Tema: Sjungande skogar, 3000 euro
– USM r.f.: Finlandssvenska beroendepodden, 500 euro
– Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster / Vasa Wildlife-naturfilmfestivalen: Vasa Wildlife naturfilmsfestivalen 2022, 1500 euro
– Psykosociala föreningen Träffpunkten r.f.: Kultur och glädje, 1000 euro
– Vasa stad / Vasa LittFest: Vasa LittFest Vaasa 2022, 1200 euro
– Resurscentret Föregångarna r.f.: Stylewars grafittiworkshop, 500 euro
– Folkmusiksällskapet r.f.: Mobila folkmusikdagar 2022, 500 euro
– Finlands svenska rollspelsförening Eloria r.f.: Korpkvädet, 1000 euro
– Kaskö Musiksommar: Kaskö Musiksommar 2022, en festival för klassisk musik, 1200 euro
– Musikteater i Österbotten r.f.: 10-minute musicals, 1200 euro
– Vasa stads kulturtjänster: Vasa i gamla fotografier – ”I dessa kvarter 2”, 1200 euro
– Art in Malakta r.f.: Festivalen New Beginning, 1500 euro
– Wava-Institutet: Utvecklandet av ordkonst i Jakobstadsnejden, 1000 euro
– Vasa Baroque r.f.: Vasa Baroques regionkonserter 2022, 500 euro
– Karleby Vinteraccordeon: Karleby Vinteraccordeon 25 år: Tvåspråkiga barnoperan Vickan & Väinö, 500 euro.


15 § Prioriteringen "Stöd för barn- och ungdomskultur":

– Dialog – ett dramapedagogiskt resurscenter: Min hembygd, turnébara dramatiserade guidningar, 1200 euro
– Crealio Design: Norrskensshow för grundskolor, 500 euro
– Unga Scenkompaniet r.f.: "Lovlig frånvaro av hälsoskäl" – en 10-årsjubileumspjäs som riktar sig till högstadieungdomar, 3000 euro
– Kuula-institutet / Vasa stad: Pianoevenemanget "Slätten klingar", 1000 euro
– Art in Malakta r.f.: Kulturduschen, 1000 euro
– Fotografiföreningen IBIS r.f.: We have a dream – mod, medmänsklighet och mänskliga rättigheter, 1200 euro
– Scenkonstföreningen Spel r.f. / Den Klingande Grodan: Ljudbildboken utgående av pjäsen Grodan Kling och den försvunna vintern, 1000 euro.


16 § Prioriteringen "Stimulans av en kreativ atmosfär":

– Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.: Nattkolonin, 1000 euro
– Platform r.f.: Projekt Labbet, 1000 euro
– Yrkesakademin i Österbotten: Dataspel Sydösterbotten, 2000 euro
– Dockteatern Lilla Åsnan: Den internationella dockteaterfestivalen ”V Pikku Aasi International Puppet Theatre Festival 2022", 1200 euro
– Vasa stad / Vasa körfestival: Vasa körfestival XXVIII, 1200 euro
– Jazzoo r.f.: Jeppis Jazz Festival 5–9 oktober 2022, 1500 euro
– Dots: förening för audiovisuell konst r.f.: Analog Adventure, 1200 euro
– KRS-TV r.f.: Grannsämja, 1000 euro
– Bokens Hus i Vasa r.f.: Bokens Hus, 1200 euro
– Jakobstads Sinfonietta RUSK Kammarmusik i Jakobstad: RUSK Kammarmusik i Jakobstad 22–26.11.2022: "Gudar och gudinnor", 3000 euro
– Dans i Österbotten r.f. – Regionala danscentret i Österbotten: Vidareutveckla professionella dansaktörers verksamhetsförutsättningar och dansresidensverksamheten, 500 euro.


Totalt delade kultursektionen ut 47.700 euro av årets projektbidragsanslag på 50.000 euro.

Projektbidragen lediganslogs vid årsskiftet med sista ansökningsdag 31 januari. Inledningsvis inkom 77 ansökningar, men en sökande återtog sedermera sin ansökan.

Precis som förut var det registrerade samfund, organisationer och föreningar som kunde ansöka om projektbidrag. KulturÖsterbotten beviljar bidrag för regionala projekt, vilket innebär att projekten ska ha verksamhet i fler än en kommun, vara samarbetsprojekt eller på något annat sätt ha en regional betydelse i Svenska Österbotten. Projektbidrag beviljas endast för projektaktiviteter, inte som allmänt verksamhetsbidrag. Projekten ska också vara överensstämmande med KulturÖsterbottens verksamhetsmål och basera sig på det regionala kulturprogrammet.

Närmare information:
kulturchef Åsa Blomstedt, e-post: asa.blomstedt(at)kulturosterbotten.fi

  • Träffar: 340
KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Registerbeskrivningar
Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018