Projektnyheter från KulturÖsterbotten 2024

– starkt nordiskt fokus!

Verksamheten vid KulturÖsterbotten präglas också år 2024 av stora projektsatsningar som genomförs tillsammans med samarbetspartner såväl i den egna regionen som internationellt, med ett starkt nordiskt fokus. Några av satsningarna pågår sedan tidigare, men vid årsskiftet inleddes också nya projekt.

KulturÖsterbotten ansöker som bäst om finansiering även för ett antal andra projektsatsningar. Närmare information om satsningarna ges när finansieringsbeslut har fattats.

Här följer en översikt av läget just nu:

Bothnia Business Heritage (BBH)

Interreg-projektet Bothnia Business Heritage har många olika medverkande aktörer både i Finland och i Sverige. Tillsammans ska projektet skapa nätverk och samarbetsmöjligheter mellan industriverksamheter och kulturarvsaktörer på båda sidor om Bottenviken. Under projektets gång utvecklas en workshopsprocess, där kulturarvsaktörer lär sig skapa och erbjuda tjänster enligt företagens önskemål. Inom projektet bildas ett transnationellt nätverk för kulturarvsaktörer inom industriell och maritim historia vid namn Bothnia Business Heritage Network. Nätverket erbjuder ett forum för erfarenhetsutbyte och fortbildning i produktutveckling och marknadsföring. Projektet arbetar för att nätverket ska förbli starkt och fungerande även efter projekttidens slut.

Nina Sten jobbar som projektledare, medan Eva-Marie Backnäs fungerar som sakkunnig inom projektet.

Projekttid: 1.1.2023–31.8.2025
Läs mera: http://net.centria.fi/en/project/bothnia-business-heritage/

ICH North – Passing on Our Musical Traditions

Interreg-projektet ICH North syftar till att stärka det musikaliska kulturarvet i norra Norden. KulturÖsterbotten samarbetar med ett stort nätverk av aktörer från Finland, Sverige och Norge. KulturÖsterbottens andel handlar om att utarbeta utbildningsmaterial och planera fortbildning för ledare inom folkmusiken. Övrig verksamhet inom projektet är att skapa webbpresentationer av utövare och deras musikaliska traditioner, öka musikens synlighet och stärka nätverken, samt skapa en öppen och internetbaserad högskolekurs om folkmusiktraditioner i norra Norden. Museer och arkiv i området funderar också på strategier för att på ett hållbart sätt göra inspelningar och andra folkmusikkällor tillgängliga för fler användare.

Som projektledare fungerar Johanna Björkholm.

Projekttid: 1.2.2023–31.12.2025
Läs mera: http://net.centria.fi/en/project/ich-north/


Eldsjälar och entreprenörer

KulturÖsterbotten fortsätter sitt samarbete med Yrkeshögskolan Novia kring kulturarv och ny digital teknik. Vid årsskiftet inleddes Leader-projektet Eldsjälar och entreprenörer, som lyfter fram driftiga historiska gestalter som verkat i, och för, Österbotten från 1500-tal till 1900-tal.

Inom projektet vill vi levandegöra gestalterna med hjälp av AR (Augmented Reality, förstärkt verklighet) och också skapa ett materialpaket för webben. AR-gestalterna kommer via en behändig, kostnadsfri app att via QR-koder aktiveras på de platser där de levt och verkat, men de kommer alltså också att dyka upp på nätet. Sammanlagt åtta ”doldisar” ur vår historia kommer att synliggöras – bered er på att få träffa bland annat 1700-talslandshövdingen Piper på Korsholm och ”Kristinestads grundläggare” Lars Månsson Klemets från 1600-talets Lappfjärd! Materialet som skapas riktar sig särskilt till skolelever och turistguider men kommer att finnas tillgängligt för alla.

Projektet leds av Heidi Hummelstedt.

Projekttid: 1.1.2024–31.7.2025

Kulturarv i utveckling

KulturÖsterbotten är delgenomförare av Leader-projektet Kulturarv i utveckling, vars syfte är att utveckla tjänster och service kring den österbottniska pilgrimsvandringsleden St Olav Ostrobothnia. Pilgrimsvandringsledens basservice har kartlagts inom tidigare projekt och leden väntas bli certifierad som officiell Sankt Olavsled under våren 2024. KulturÖsterbotten är involverat bl.a. i fortbildningen av turistguider och kulturvärdar och i produktionen av korta ”sägenpoddar” där vi lyfter fram lokala berättelser från de trakter pilgrimsvandrarna passerar.

Projektägare är samkommunen Kvarnen i Kronoby. Även Kristinestads näringslivscentral är delgenomförare av projektet, och ett stort antal aktörer både från kommun, kyrka och tredje sektorn är involverade.

Närmare information om KulturÖsterbottens andel av projektet fås av projektplanerare Heidi Hummelstedt.

Projekttid: 1.1.2024–31.8.2026.
Läs mera: www.kulturosterbotten.fi/vara-projekt/kulturarv-i-utveckling

Kulturum – forum för konstundervisning

Projekt Kulturum syftar till att förbättra strukturerna för grundläggande konstundervisning på svenska. Inom projektet skapas ett forum för diskussion, utveckling av och erfarenhetsutbyte inom konstundervisningen på svenska i Finland. Projektägare är Sydkustens landskapsförbund tillsammans med KulturÖsterbotten. KulturÖsterbottens andel fokuserar på situationen i Österbotten. Kulturum finansieras genom Svenska kulturfondens SKAPA-satsning, och fungerar som ett paraplyprojekt för den stora verksamhet som just nu pågår, till stora delar på kommunal nivå, för att förbättra förutsättningarna för en mångsidig och demokratisk konstundervisning.

Projektledare i Österbotten är Johanna Björkholm.

Projekttid: 1.1.2023–31.12.2025
Läs mera: www.kulturosterbotten.fi/vara-projekt-2/skapa


Kultur tillsammans med erfarenhetsexperten

Projektet syftar till att utveckla den frivilliga verksamheten inom kulturen så att tröskeln för landskapets invånare att delta i kulturevenemang blir lägre. Syftet är att integrera de strukturer som stöder och främjar den frivilliga kulturverksamheten med kommunernas service och utveckla samarbetsmodeller för tredje sektorns aktörer och kommunerna för genomförandet av den frivilliga kulturverksamheten. Projektet genomförs i samarbete mellan Österbottens förbund och KulturÖsterbotten samt Malax och Korsholms kommuner, Vasa stad och staden Jakobstad.

Kontaktperson: Pia Timberg (Österbottens förbund)

Projekttid: 2023–2025
Läs mera: www.obotnia.fi/kultur/kultur-med-en-erfarenhetsexpert

Arkeologiska utgrävningar på Korsholms vallar

De arkeologiska utgrävningarna på Korsholms vallar fortsätter. Finska kulturfonden (Suomen kulttuurirahasto) har beslutat att bevilja finansiering för projektet också i år.

Slottskullen har redan avslöjat en del av sin hemligheter, men framför allt har den avslöjat att de riktigt stora hemligheterna ännu väntar på att bli hittade. I september gör arkeolog Jan Fast och hans team utgrävningar på slottskullen tillsammans med elever från Vasa gymnasium och det finskspråkiga Vaasan lyseon lukio. KulturÖsterbotten samarbetar också med Yrkesakademin i Österbotten, och kurssamarbetet med Vasa medborgarinstitut Alma fortsätter.

Kontaktperson: Heidi Hummelstedt.
Läs mera: www.kulturosterbotten.fi/vara-projekt/arkeologi-foer-skolelever


KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018