Projektnyheter från KulturÖsterbotten

Det händer mycket på projektfronten vid KulturÖsterbotten just nu. Vid årsskiftet inleddes flera nya projekt, medan några av de äldre projekten går in i avslutningsfasen. Här följer en översikt av läget:

Den österbottniska sjöfartens betydelse – ett projekt med förankring i historien
Detta Leader-projekt lyfter fram den österbottniska sjöfartens betydelse på 1700- och 1800-talen. Vi skapar hållbara samarbetsnätverk mellan sjöfartsmuseerna från Karleby i norr till Kristinestad i söder och ökar synligheten för museerna och ämnet genom gemensamma evenemang och gemensamma marknadsföringsåtgärder. Som projektledare fungerar Eva-Marie Backnäs med Nina Sten som projektassistent.

Projekttid: 1.1.2022–31.12.2023
Läs mera: http://www.kulturosterbotten.fi/vara-projekt/den-oesterbottniska-sjoefartens-betydelse

 

Bothnia Business Heritage (BBH)
Interreg-projektet Bothnia Business Heritage Network är ett transnationellt nätverk för kulturarvsaktörer inom industriell och maritim historia. Nätverket erbjuder ett forum för erfarenhetsutbyte och fortbildning i produktutveckling och marknadsföring. Projektet, som har många olika medverkande aktörer både i Finland och i Sverige, ska skapa nätverk och samarbetsmöjligheter mellan industriverksamheter och kulturarvsaktörer på båda sidor om Bottenviken. Under projektets gång utvecklas en workshopsprocess, där kulturarvsaktörer lär sig skapa och erbjuda tjänster enligt företagens önskemål. Som projektledare jobbar Nina Sten, medan Eva-Marie Backnäs fungerar som sakkunnig inom projektet.

Projekttid: 1.1.2023–31.8.2025
Läs mera: http://net.centria.fi/en/project/bothnia-business-heritage/

 

ICH North. Passing on our Musical Traditions
Interreg-projektet ICH North syftar till att stärka det musikaliska kulturarvet i norra Norden. KulturÖsterbotten samarbetar här med aktörer från Finland, Sverige och Norge. Vår andel handlar om att utarbeta utbildningsmaterial och planera fortbildning för ledare inom folkmusiken. Vidare skapas webbpresentationer av utövare och deras musikaliska traditioner, arrangeras kurser i spel och annat som är viktigt för musikens synlighet. Museer och arkiv ska tillsammans med användarna i folkmusikvärlden göra inspelningar och andra källor tillgängliga för fler användare. Som projektledare fungerar Johanna Björkholm.

Projekttid: 1.2.2023–31.12.2025
Läs mera: http://net.centria.fi/en/project/ich-north/

 

Kurant – Kulturarv för nutid med tradition
Leader-projektet Kurant går nu in i sin slutfas. Under våren kommer vi bland annat att publicera en poddserie kring österbottniska traditioner och delta i Glöds nordiska berättardagar med en session om traditionellt berättande på Wasa Teater onsdag 22 mars. Som projektledare fungerar Johanna Björkholm.

Projekttid: 1.11.2020–30.6.2023
Läs mera: http://www.kulturosterbotten.fi/vara-projekt/kurant

ARgh – Augmented Reality genom historiesamarbete / projekt Medeltiden 3.0
Även Leader-projektet ARgh går nu i in slutfasen. Under våren kommer mobilapplikationen KorsholmAR, som produceras i samarbete med Yrkeshögskolan Novia, att lanseras på svenska, finska och engelska. Dramapedagogiska resurscentret Dialog utarbetar som bäst ett inspirationsmaterial för lärare kring hur appen kan användas i skolundervisningen. Projektet leds av Heidi Hummelstedt.

Projekttid: 1.11.2020–30.6.2023.
Läs mera: http://www.kulturosterbotten.fi/vara-projekt/medeltid-3-0

 

St Olav Ostrobothnia
Planeringsprojektet St Olav Ostrobothnia närmar sig sitt slut. Under projekttiden har stommen till en pilgrimsvandringsled genom Österbotten, från Karleby till Sideby, utarbetats. Under våren 2023 kommer ansökan om certifiering som officiell Sankt Olavsled att sändas in till ”Sankt Olavssekretariatet” i Trondheim i Norge. Kvarnen i Kronoby är huvudman för projektet, medan KulturÖsterbotten / Heidi Hummelstedt har arbetat med kultursevärdheterna intill leden. Vi hoppas att leden beviljas officiell status och att utvecklandet av leden kan fortsätta.

Projekttid, KulturÖsterbotten: 1.5.2021–30.6.2023
Läs mera: http://stolavostrobothnia.fi/

 

Arkeologi för skolelever
Tillsammans med arkeolog Jan Fast och andra aktörer planeras en fortsättning på fjolårets utgrävningar på Korsholms vallar. KulturÖsterbotten arrangerar en ny skolutgrävning i maj 2023, denna gång för högstadieelever. Borgaregatans skola och Variskan koulu medverkar i projektet. I mars, närmare bestämt 8–15.3, visas miniutställningen Slottskullens hemlighet i galleriet i stadsbibliotekets aula i Vasa. Då kommer elevarbeten från Haga skola och Variskan koulu i Vasa att visas liksom även några av fynden från utgrävningen i höstas. Kontaktperson är Heidi Hummelstedt.

Läs mera: http://www.kulturosterbotten.fi/vara-projekt/arkeologi-foer-skolelever

 

Kultur tillsammans med erfarenhetsexperten
Projektet syftar till att utveckla den frivilliga verksamheten inom kulturen så att tröskeln för landskapets invånare att delta i kulturevenemang blir lägre. Syftet är att integrera de strukturer som stöder och främjar den frivilliga kulturverksamheten med kommunernas service och utveckla samarbetsmodeller för tredje sektorns aktörer och kommunerna för genomförandet av den frivilliga kulturverksamheten. Projektet genomförs i samarbete mellan Österbottens förbund och KulturÖsterbotten samt Malax och Korsholms kommuner, Vasa stad och staden Jakobstad. Kontaktperson: Camilla Lyyski (Österbottens förbund).

Projekttid: 2023–2025
Läs mera: http://www.obotnia.fi/kultur/kultur-med-en-erfarenhetsexpert

 

Ordkonst för äldre
Projektet ska introducera och tillgängliggöra ordkonst för äldre främst i Södra Österbotten och Österbotten samt Karleby stad. Projektet kommer att producera och pröva ut ordkonstinnehåll vid ett antal finsk- och svenskspråkiga pilotserviceboenden och bibliotek. Program produceras till Onni-tv-kanalen. Projektet genomförs av Södra Österbottens förbund och Österbottens förbund samt KulturÖsterbotten. Kontaktperson är projektkoordinator Leena Ylimäki vid Södra Österbottens förbund.

Projekttid: 2023
Läs mera (på finska): http://epliitto.fi/tiedotteet/sanataiteella-hyvinvointia-ikaihmisille/

 

Kulturskolor – Diskussionsforum för konstundervisning på svenska i Finland
Projektets målsättning är att skapa och driva ett diskussion- och informationsforum kring konstundervisningen för barn och unga på svenska i Finland. Projektet bidrar till att utveckla och stärka konstundervisningen genom samverkan, diskussion och erfarenhetsutbyte. Projektet genomförs i dialog och kontakt med samarbetsparterna, fältet och aktörerna, dvs. kommunernas kulturansvariga, bildningsdirektörer, de enskilda konstskolorna inom den grundläggande konstundervisningen, utbildningsanordnarna m.fl. Regelbundna möten, utbildningsdagar, konferenser och diskussionsträffar ordnas lokalt, regionalt och nationellt. Projektet genomförs av Sydkustens landskapsförbund r.f. inom ramen för Svenska kulturfondens satsning SKAPA, med KulturÖsterbotten som samarbetspart.

Projekttid: 2023–2025

 

  • Träffar: 545
KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018